Nu redovisar Uppsala universitet och Akademiska hus det danska arkitektkontoret 3XN:s skisser på en byggnad för universitetets centrala administration.
Publicerat 22 februari, 2012

Danska arkitekter ritar byggnad åt Akademiska hus

Nu redovisar Uppsala universitet och Akademiska hus det danska arkitektkontoret 3XN:s skisser på en byggnad för universitetets centrala administration.

Kommunens kontor för samhällsutveckling arbetar med det detaljplaneförslag som ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av Blåsenhusområdet.

[ Annons ]

Syftet med den nya byggnaden i kvarteret Plantskolan är att samla de gemensamma stödfunktionerna under samma tak i en tillgänglig förvaltning mitt i det moderna universitetet som är lokaliserat längs Dag Hammarskjölds väg från Ekonomikum till Ångströmlaboratoriet.

Det danska arkitektkontoret 3XN har med utgångspunkt från sitt förslag som presenterades 2009 bearbetat förslaget vidare utifrån universitetets behov. Nu har universitetet och Akademiska Hus kommit fram till ett förslag och ett kostnadsläge som båda parter anser kan ligga till grund för utformningen.

Skisserna kommer att utgöra underlag för den fortsatta detaljplaneprocessen tillsammans med kommunens kontor för samhällsutveckling. Först efter att detaljplanen fastställts kan processen fortsätta och byggnaden komma till stånd.

FOTO: 3XN

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]