Publicerat 24 september, 2021

Dämpning på bostadsmarknaden – Nordea Boendebarometer

Nordeas senaste Boendebarometer visar en dämpning på bostadsmarknaden jämfört med situationen i våras.

- Det finns tecken på att bostadsmarknaden går in i en lugnare fas med dämpade prisuppgångar. Faktorer som kan bidra är lättade restriktioner som kan göra att hushållen åter börjar lägga mer pengar på annan konsumtion än boendet, samt att fler oroar sig för en sättning på börsen. Dessutom har de ordinarie amorteringsvillkoren återinförts, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson i en kommentar.

Jämfört med i våras tror betydligt färre bostadsägare nu på på stigande bostadspriser närmsta året, och fler på stigande boräntor enligt barometern.

Nu tror 45 procent på stigande bostadspriser de kommande 12 månaderna - en markant nedgång från 67 procent i våras. Fler än i våras tror också nu på oförändrade och sjunkande bostadspriser.

Samtidigt tror fler bostadsägare på stigande bostadsräntor, en fjärdedel jämfört med en femtedel i våras.

Undersökningen är genomförd den 18-31 augusti 2021, bland allmänheten 18-65 år som äger sitt boende i Sverige på uppdrag av Nordea via Kantar Sifos webbpanel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]