Hushållen låntagande i bank och bostadsinstitut ökade med 29 miljarder första kvartalet i år. Det innebär en mer dämpad låneökning än tidigare kvartal. Låneökningen har inte varit så låg sedan år 2005.
Publicerat 18 maj, 2011

Dämpad låneökning för hushållen

Hushållen låntagande i bank och bostadsinstitut ökade med 29 miljarder första kvartalet i år. Det innebär en mer dämpad låneökning än tidigare kvartal. Låneökningen har inte varit så låg sedan år 2005.

Hushållen ökade sina lån, nytagna minus förfallna, i bank och bostadsinstitut med 29 miljarder kronor första kvartalet. Låneskulden uppgick vid slutet av mars till 2 435 miljarder kronor. De senaste tre kvartalen har hushållens låntagande dämpats betydligt. Låneökningen har inte varit så låg sedan första kvartalet 2005. Höjda räntor borde vara starkt bidragande till detta. Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,5 procent under första kvartalet.

[ Annons ]

Hushållens nytagna lån minus amortering i bank och bostadsinstitut samt STIBOR

Hushållens totala låneskuld uppgick vid slutet av mars till 2 728 miljarder kronor, varav merparten mot bostadsinstitut och bank. Mot den tredje största långivaren, Centrala studiestödsnämnden,  uppgår hushållens studielån till 190 miljarder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]