[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 31 augusti, 2020

Dåligt utnyttjade hyresstöd anser Visita

Branschorganisationen Visita anser att fastighetsbolag i allt för liten utsträckning har utnyttjat hyresstödet vilket drabbat deras medlemmar. Ett oklart regelverk och mindre faktiskt behov kan vara anledningar till varför få har sökt stödet.  

Ansökningsperioden för det statligt finansierade hyresstödet löper ut den sista augusti, och hittills ser det ut som om de fem miljarder som regeringen avsatt inte kommer att betalas ut. 

Enligt uppgifter som vi erhållit från länsstyrelsen har man fram till den sista dagen fått in 31 000 ansökningar, vilket skulle motsvara ett stöd om sammanlagt 1,53 miljard. Hittills är 2 900 ansökningar avgjorda och 150 miljoner kronor har betalats ut. 

[ Annons ]

Från besöksnäringens anser man att stödet som regeringen avsatt och som näringen behövt inte nyttjats till fullo. Jonas Siljhammar, vd på branschorganisationen Visita, har svårt att acceptera det faktum att så, enlig honom, få fastighetsbolag erbjudit hyresrabatter till sina hyresgäster som drabbats hårt av coronapandemin. 

– Man måste se en hyresrelationen som en långsiktig relation och försöka göra det som krävs. Vi har massor av medlemmar som sitter med ett indirekt näringsförbud. Kommer det då ett stöd från staten, då tycker jag att man ska göra allt man kan för att anamma det. Det är oerhört beklagligt att inte de här fem miljarderna som är avsatta ser ut att utnyttjas.

Maria Frisk, ansvarig för näringspolitiska frågor på Fastighetsägarna i Värmland, säger att hon förstår besvikelsen, men hennes bild är att fastighetsägare verkligen velat hjälpa sina hyresgäster. Men osäkerheten kring stödets utformning har varit stor, menar hon. 

– Det har tagit väldigt lång tid att reda ut de oklarheter som finns i stödets utformning. Vi på Fastighetsägarna har upplevt en stor osäkerhet från våra medlemmar och fått in flera förfrågningar kring reglerna och vilka verksamheter som egentligen täcks in av stödet, säger Maria Frisk. 

Men det köper inte Jonas Siljhammar. 

– Jag ställer mig helt oförstående till den typen av kommentarer. Samtliga stödpaket har tagits fram i ett ganska högt tempo och de har inte utformats perfekt. I ett tidigt skede när det gäller hyresanpassning fanns det oklarheter, men de har nu retts ut. Vilka verksamheter som täcks in råder det absolut inga tvivel om. Därför låter det som en oerhört dålig och tafflig ursäkt från den som inte vill hjälpa, säger Jonas Siljhammar.

Fastighetsägarna var tidigt ute och kritiserade det faktum att regeringen lade ett stort ansvar på fastighetsbolagen att hantera offentliga medel. Maria Frisk menar att det heller inte är rimligt att fastighetsägare ska agera bank, varken åt staten eller åt sina hyresgäster, eftersom de precis som andra näringsidkare är ett företag som vilket som helst. 

Men Jonas Siljhammar, vd på Visita, poängterar att det inte rör sig om någon bankverksamhet utan om ett tillfälligt stöd och en rabatt. 

– Om inte fastighetsägaren klarar av att ge rabatten då har jag största respekt för det. Men om man kan göra det och ser långsiktigt på sin relation med hyresgästen, då är det en annan situation. Jag är uppriktigt förvånad över att det är så få som har nyttjat stödet. Det gäller såväl privata som offentliga fastighetsägare ska tilläggas. Jag finner det nästan mer beklagligt att de offentliga inte tar sitt ansvar. 

Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige, säger att det än så länge är för tidigt att dra några slutsatser om hyresstödet underutnyttjats.

–  Även 1,5 miljarder är en ansenlig summa. Vi har idag inte den fulla bilden och det måste göras en analys av behovet och vilka som fått stöd. De signaler jag fått från fastighetsbolagen är att man ansträngt sig för att hitta lösningar, säger Anders Holmestig. 

Fakta: Hyresrabattstödet 
Regeringen har avsatt fem miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som bland andra sällanköpshandel, hotell och restaurang. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster i dessa utsatta branscher under perioden 1 april till 30 juni kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, men maximalt med 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Ansökningsperioden löper ut den 31 augusti 2020. Länsstyrelsen fattar beslut om en ansökan ska beviljas eller inte. Stödet betalas ut av Boverket. 

Här är fastighetsbolagen som ansökt om mest hyresstöd:  

 (beslut fram till 2020-08-28):

1 AB Nordiska Kompaniet      12 310 559

2 Hufvudstaden AB                       7 942 070

3 Jernhusen Stationer AB       4 096 696

4 Rodamco Handel AB               3 685 816

5 Jernhusen Orgelpipan 6 AB   3 205 260

6 Aranäs KB                                   2 776 422

7 Anders Bodin Fastigheter AB   2 733 713

8 Sturegallerian AB                    2 290 364

9 AB Norrköping Silvret  1    2 287 128

10 Sickla Industrifastigheter KB  2 252 789

Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]