[ Annons ]

På Årstafältet planeras det för lek och spontanidrott, det beräknas vara färdigbyggt 2030 med 6 000 nya bostäder. Illustration: Stockholms stad
Publicerat 18 september, 2018

Dålig matchning mellan utbud och efterfrågan

Stockholm har viss avmattning i bostadsbyggandet och ökad försiktighet råder hos investerare. Fler bostäder för svaga grupper måste byggas.

Kontor | Under de senaste åren har kontorsmarknaden i Stockholm upplevt stigande hyror, samtidigt som både vakanserna och avkastningskraven har varit väldigt låga. I Stockholm CBD ligger kontorshyror i normalfallet inom intervallet 5 300–6 500 kronor per kvadratmeter.

[ Annons ]

Marknaden för kontorsfastigheter är attraktiv för investerare, men är även en marknad som står inför nya utmaningar och förändringar i takt med att efterfrågan på flexibilitet ökar. Andelen flexibla arbetsplatser, såsom coworking och kontorshotell, har ökat markant bara det senaste året.

Under juli månad meddelade AMF Fastigheter att de har tecknat hyresavtal med den världsledande coworkingaktören WeWork i Urban Escape – något som kan betraktas som en milstolpe inom skiftet mot coworkingarbetsplatser.

Handel | Hufvudstaden fortsätter att attrahera internationella varumärken till sina fastigheter i Stockholm och mer specifikt till Bibliotekstan. Under 2018 etablerar bland annat två aktörer inom premiumsegmentet sina första butiker i Norden; Cartier och Jimmy Choo.

AMF Fastigheter har tecknat hyresavtal med den världsledande coworkingaktören WeWork i Urban Escape. Foto: WeWork

Bostäder | Bostadsmarknaden har som bekant upplevt en avsvalning där nyproducerade bostadsrätter inte längre är en lika säker investering.

En tendens är att det inte byggs tillräckligt blandade upplåtelseformer och i olika prisklasser. För bostadsrätter har byggherrarna i en del områden varit tvungna att sänka priserna för nyproducerade bostäder och i vissa fall till och med varit tvungna att omvandla bostadsrätter till hyresrätter.

Det finns således ett utbud av tillgängliga bostäder, men utbudet matchas inte av kundernas efterfrågan eller finansieringsförmåga. Därmed finns ett överskott av en viss kategori bostäder, samtidigt som det råder en generell brist på bostäder.

Cirka 70 procent av nyproduktionen av bostäder i Stockholm planeras på mark som staden äger vilket till exempel ger möjlighet att direktanvisa mark till aktörer som prioriterar svagare målgrupper eller att i markanvisningarna ställa krav på rimlig hyresnivå.

Investeringsmarknad | En ökad försiktighet har märkts av bland investerare då transaktionsvolymerna är aningen lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Priserna har däremot fortsatt att öka.

Investeringstakten förväntas fortsätta på det mer försiktiga spåret, en delförklaring till detta bedöms vara att det är valår vilket av tradition brukar innebära en minskad aktivitet för både samhällsfastigheter och större bostadsportföljer med kommuner som säljare.

David Fäldt Uppgard,
Svefa

JM utvecklar fler hyresrätter

JM förknippas mest med byggande av bostadsrätter. Men det finns även en del av företaget som producerar hyreslägenheter.

– Det är faktiskt så företaget en gång startade, säger Simon Backe, chef för JM Fastighetsutveckling.

För flera år sedan tog JM beslutet att lägga nyproducerade hyresfastigheter i egen förvaltning. De första projekten är Dalénum på Lidingö och Tjärtunnan i södra Stockholm med 97 respektive 187 bostäder. I produktion för 2018/2019 ligger projekt med drygt 800 lägenheter.

Simon Backe säger att det inte är den trögare försäljningen av bostadsrätter som är skälet till satsningen. Beslutet fattades för flera år sedan och marken för hyresrättsprojekt har planerats för ändamålet från början.

– Vi ser inga problem med att utveckla hyresfastigheter, men det är lättare att få mark till bolag som har en egen förvaltning, och det är främsta skälet att vi har gjort den förändringen, säger Simon Backe.

David Grossman

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]