[ Annons ]

Foto: Norconsult.
Publicerat 11 januari, 2022

Dagvattenparker anläggs i Botkyrka

Två nya dagvattenparker i Botkyrka ska ge renare dricksvatten och bli en ny och naturnära mötesplats för invånarna. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2022.

Dagvatten från Albyhöjden och Fittja Gård ska ledas till dammar i Lottalund och Fittja äng, där det renas från bland annat tungmetaller, närsalter och organiskt material. Därefter rinner vattnet ut i Albysjön och vidare till dricksvattentäkten Mälaren. De nya dagvattenparkerna kommer också bli en miljö för social samvaro för de boende i området.

– Det kommer finnas lekytor, utegym och grillplatser som sköts av kommunen. Man har också tagit vara på bortgrävd jord och skapat ett kuperat område som kan användas som pulkabackar på vintern, säger Jimmy Hagman, landskapsingenjör på Norconsult.

[ Annons ]

Norconsult har upprättat förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, projekterat och bistått med kompetens inom landskap, VA, geoteknik och byggkonstruktion. Utformningen av reningsprocesser har tagits fram i samarbete med Thomas Petterson, biträdande professor på Chalmers som specialiserat sig på frågor som rör vattenrening.

– Vattnet renas bland annat med hjälp av dammar där det får sedimentera. Sedan leds vattnet in i våtmarker där växter tar upp det som inte försvunnit i sedimenteringen. Resultatet är ett rent och ekologiskt sätt skapa bra dagvattenrening, säger Jan-Olof Nilsson, sektionschef och ansvarig för uppdraget på Norconsult.

Det kommer finnas gott om broar och bryggor där människor kan följa vattnets väg genom dammarna och de olika delarna av reningsprocessen. Första etappen av projektet kommer vara färdigt i januari. Hela området kommer stå klart till sommaren 2022.

– Besökare kommer kunna följa vattnet via exempelvis dammar, våtmarker, slingrande dikten, regnbäddar och forsande strömmar. Det kommer bli en väldigt visuell miljö, säger Jimmy Hagman.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]