Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 3 april, 2020

Dags för lokal förhandling

Under våren förhandlar Fastigo om samtliga kollektivavtal. Så här kommer det att gå till.

Det är arbetsgivarorganisationer och fackförbund som tecknar kollektivavtal med regler om lönenivåer och årliga lönerevisioner. Det finns ingen lagstiftning på detta område i Sverige.

[ Annons ]

I år kommer 480 kollektivavtal att omförhandlas, vilka berör närmare 3 miljoner anställda. Löneökningsnivåer och avtalsperioden förhandlas först fram av parterna inom industrin och blir sedan modell för övriga parter på arbetsmarknaden. Ofta tecknas avtalen på tre år, men ibland är avtalsperioderna kortare.

Löneavtalen varierar stort till innehåll och konstruktion beroende på branschers behov och fackens krav. Vissa avtalsområden har löneavtal där alla löner är centralt bestämda och andra områden har löneavtal helt utan siffror där fokus ligger på individens utvecklings- och lönesamtal. Den vanligaste är att löneavtalen innehåller en fastställd löneökningsnivå, ofta i kombination med en viss garanterad löneökning. Arbetsgivaren är skyldig att följa löneavtalet i förhållande till fackets medlemmar.

Fördelningen av löneökningar förhandlas ofta fram lokalt med facket och resultatet för medlemmarna kan variera beroende på till exempel prestation. Om löneavtal även innehåller regler om minimilöner eller individgarantier gäller dessa normalt sett även de arbetstagare som inte är medlemmar i facket.

På ett företag utan löneavtal är det arbetsgivaren som bestämmer om, när och med hur mycket lönen ska höjas. Det krävs ofta att lönerna regelbundet höjs för att behålla personal och premiera goda prestationer. Om du får jobb på företag utan kollektivavtal så kan du reglera rätten till årlig lönerevision i det enskilda anställningsavtalet. Då har du rätt till en årlig lönediskussion.

Den som är föräldraledig har ett extra skydd med stöd av föräldraledighetslagen. Arbetstagare som utnyttjar sin rätt till ledighet får inte missgynnas av arbetsgivaren och ska ha samma löneutveckling som om denne var på jobbet.

Charlotta Stensson
Förhandlingschef, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]