[ Annons ]

Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 10 september, 2018

Dags för bostadspolitik

När arbetslösheten är rekordlåg, statsfinanserna starka och brottsligheten trots allt inte är kraftigt stigande så borde vi förtjänat en valrörelse om de verkligt stora frågorna. Som lösningar på hur bostadsmarknaden måste reformeras. Den debatten efterlyser Lennart Sten i sin ledare.

Utöver klimatfrågan, efter sommarens omfattande bränder, är migration, säkerhet, försvar, sysselsättning och ekonomi de frågor som främst uppmärksammats i årets valrörelse. Mot bakgrund av detta skulle man kunna tro att Sverige befinner sig i kraftig lågkonjunktur med hög arbetslöshet, stegrande brottslighet och dåliga statsfinanser. I själva verket är det tvärtom. Sverige upplever den längsta perioden av hög tillväxt sedan 60-talet. Vi har rekordlåg arbetslöshet, enormt starka statsfinanser och brottsligheten är inte kraftigt stigande.

[ Annons ]

Den långvariga och mycket kraftiga tillväxten i ekonomin och en växande befolkning skapar dock andra problem att adressera. Infrastrukturen i samhället måste expandera med befolkningens och ekonomins tillväxt för att undvika tillväxthinder. Att undvika att det uppstår än större flaskhalsar i ekonomin i form av otillräcklig infrastruktur borde i nuvarande läge var en prioriterad fråga. I många delar av landet har vi brist på sjukvårdsresurser, vägnätet är eftersatt, i de större städerna stiger kontorshyrorna på grund av brist på kontorsytor. Men det största problemet är bristen på bostäder.

Vi har i Sverige haft tilltagande bostadsbrist i fyrtio år. Inga politiska partier har velat adressera frågan i sin helhet under den tiden. Sannolikt är det för att frågan är för komplicerad att driva i en valrörelse som fokuserar på enkla och snabba lösningar, och för att man helt enkelt saknar lösningar på hur bostadsmarknaden ska kunna reformeras.

När konjunkturen vänder kommer bostadsbyggandet att minska ytterligare och bostadsbristen öka.

Bristen på bostäder är så kraftig att det enligt Boverkets analyser måste produceras närmare 67 000 bostäder om året fram till 2025. De första åren fram till 2020 är kravet hela 93 000 bostäder om året för att så småningom få en bostadsmarknad i balans. Under 2017 producerades 58 000 bostäder och prognosen för 2018 är just nu cirka 30 000, alltså långt under vad som behövs. Bristen är som allra störst vad gäller hyresrätter.

Lennart x 3
Bostadsförsörjning?
Hur får vi en uthållig bostadsförsörjning, när byggandet sjunker.
Regering
Hur skall det gå att bilda regering efter valet?
Nya säldöden
Den varma sommaren är det den nya säldöden som får MP kvar i riksdagen.

Det som är särskilt besvärande är att vi befinner oss i den här situationen mitt i en kraftig högkonjunktur. När konjunkturen vänder kommer bostadsbyggandet att minska ytterligare och bostadsbristen öka. Det kommer främst att drabba dem som redan idag har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, som unga, nyanlända och socialt utsatta. Det är tydligt att den nuvarande bostadspolitiken inte kan leverera de bostäder som behövs.

Orsakerna till den otillräckliga bostadsförsörjningen är komplexa och åtgärderna underlättas inte av de politiska och ideologiska låsningar som finns. Det är dags att den regering som nu tillträder efter valet omedelbart tillsätter en opolitisk stor utredning för att låta experter titta på frågan och ta fram underlag för en bred överenskommelse kring en fungerande bostadspolitik för framtiden. Vi kan inte leva kvar med det existerande lapptäcket som bostadspolitiken blivit.

Bostadsförsörjning är ett centralt samhällsåtagande. Sverige och dess invånare förtjänar en fungerande bostadsförsörjning.

Lennart Sten,
ordförande Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]