Den nya stadsdelen Rosendal är ett av de största nybyggnadsprojekten i Uppsala, där det planeras för cirka 3 500 nya bostäder. Bright Living och Kjellgren Kaminsky planerar för ett passivhus med solceller i fasaden. Kjellgren Kaminsky Architecture/Bright Living
Publicerat 1 mars, 2017

Dags även för fler kontor

Uppsala, Sveriges fjärde största stad, får en allt starkare position och befolkningen ökar år efter år. Det är stor efterfrågan på bostäder men bättre utveckling krävs även för nya kontor.

Näringsliv

[ Annons ]

Uppsala har haft en positiv befolkningstillväxt under en lång tid. Arbetsmarknaden är mindre konjunkturkänslig än på många andra orter med många arbetsplatser inom den offentliga sektorn, och då främst utbildning och sjukvård.

Bostäder
Det har varit stort fokus på nyproduktion av bostäder de senaste åren, vilket kommer att fortsätta. Uppsalas nya översiktsplan har ett mål om cirka 3 000 nya bostäder per år.

Industriområden som omvandlas till bostadsområden är något som vi har sett på flera platser i Sverige, och så är även utvecklingen i Uppsala, som Börjetull och Kappelgärdet.

Den nya stadsdelen Rosendal är ett av de största nybyggnadsprojekten i staden. Där planeras för cirka 3 500 nya bostäder samt omfattande handel och service. Projektet genomförs gemensamt av Uppsala kommun och Akademiska hus.

Kontor
Nyproduktion av kontorsytor är måttlig. I Gränbystaden uppförs dock cirka 3 000 kvadratmeter nya kontorsytor, och det planeras för cirka 7 000 kvadratmeter till.

Stadens nya översiktsplan beskriver även ett mål om cirka 2 000 fler jobb per år, och då främst inom kunskapsintensiva näringar. Det är moderna, yteffektiva lokaler i centrala lägen som generellt efterfrågas, och i äldre omoderna lokaler i sämre lägen hittas vakanserna.

Då betalningsviljan är starkare för moderna och yteffektiva lokaler medför det att fler fastighetsägare planerar att uppgradera befintliga kontor till modernare kontor av bättre standard.

Handel
Det har funnits oro för överetablering av handel i Uppsala i och med en kraftig expansion av handelsytor i Gränby, Boländerna och Gottsunda.

Vakansgraden för handel i Uppsala är dock inte uppe på några höga nivåer och Boländerna, som är ett av de stora handelsområdena i Uppsala, håller på att expandera med över 5 000 kvadratmeter i handelsytor och 93 procent av de nya ytorna är redan uthyrda.

Investeringsmarknad
Tobin properties förvärvade i november First Hotel Linné för cirka 185 miljoner kronor, vilket vid årsskiftet stängdes för att omvandlas till cirka 6 000 kvadratmeter bostäder. Tobin properties startade även det nya året med att förvärva ytterligare tre fastigheter i centrala Uppsala som på sikt ska omvandlas till bostäder.

Slutsats
I och med en stor befolkningstillväxt så har bostadsutvecklingen varit ett stort fokus för Uppsala, det är dock viktigt att utvecklingen av moderna och attraktiva kontor fortsätter för att locka fler företag till staden och för ett fortsatt starkt näringsliv.

 

 

”Vi bygger nytt för landstinget”

Behovet av nya kontorsytor i Uppsala är långt ifrån lika stort som för bostäder, men trots det pågår vissa kontorsprojekt i staden.

Jan-Erik Hellman, regionchef för Vasakronan i Uppsala

– Till stor del handlar det om att effektivisera befintliga kontor och anpassa dem mer till dagens behov, men vi bygger även ett nytt kontorshus med landstinget som största hyresgäst, säger Jan-Erik Hellman, regionchef Vasakronan, Uppsala.

Det är till största delen offentliga myndigheter och universitetet som står för efterfrågan på kontor, det är hittills inga större bolag som flyttat huvudkontor till Uppsala.

– Men företagen på plats, inte minst inom Life Science, växer organiskt och behöver mer yta.

Vasakronan äger och förvaltar även handelsytor längs med gågatan Dragarbrunnsgatan där det idag inte finns några tomma butikslokaler.

– Nu ser det annorlunda ut bara något kvarter bort, A-läget är oerhört snävt i Uppsala centrum, konstaterar Jan-Erik Hellman.

Text: David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]