[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 26 april, 2021

Dags att planera ledigheten

Det är hög tid att planera sommarsemestern. Här får du koll på vilka rättigheter och skyldigheter arbetsgivare och anställda har. 

Rätten till semesterförmåner regleras i semesterlagen. Alla arbetstagare har rätt till minst 25 semesterdagar per år, det vill säga 5 veckors ledighet. Undantaget är om en anställning är avsedd att pågå i högst tre månader så kan man avtala om semesterersättning istället för ledighet.

För arbetstagare med fler än 20 betalda semesterdagar, ska minst 20 dagar förläggas under semesteråret medan övriga dagar kan sparas till senare år. En arbetstagare kan aldrig ”ta ut semester” som hen själv vill. Det är arbetsgivaren som bestämmer semesterförläggningen, men hänsyn tas till arbetstagarens önskemål. När semestern läggs ut gäller olika regler för huvudsemester, enstaka semesterdagar och sparad semester.

[ Annons ]

Om man inte kommit överens om annat har den anställde normalt rätt till en huvudsemester med fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni till augusti. Hur semestern läggs ut bestäms i samråd med den lokala fackklubben eller direkt med berörda arbetstagare om det inte finns någon lokal klubb. Så långt det går ska arbetsgivaren ta hänsyn till den anställdes önskemål. Men kommer man inte överens är det arbetsgivaren som ytterst avgör när den anställde ska ha semester.

När det gäller enstaka semesterdagar ansöker den anställde om ledighet och arbetsgivaren avgör om och när semestern kan beviljas efter samråd med den anställde.

För planering av sommaren är det bra om arbetsgivaren får in önskemål om både semester och ansökningar om föräldraledighet vid samma tidpunkt. Senast två månader innan semestern ska börja måste arbetsgivaren meddela den anställde när hen får semester. En anställd som vill vara föräldraledig ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader innan ledigheten, eller om det inte kan ske, så snart som möjligt.

En anställd som under ett semesterår har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar, har normalt rätt att spara överskjutande dagar. Betalda semesterdagar som inte sparas ska läggas ut under semesteråret. I samband med att huvudsemestern bestäms ska den anställde meddela arbetsgivaren om semesterdagar ska sparas eller om sparade semesterdagar ska tas ut.

Johan Svalling, Förhandlare och rådgivare, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]