[ Annons ]

Publicerat 24 oktober, 2017

”Dags att beslutsfattarna skärper lagstiftningen”

Mål om fossilfrihet är självklarheter inom allt fler branscher. Men den europeiska värme­sektorn släpar efter. Genom Decarbheat vill värmepumpsbranschen bidra till fossilfri värme i Europa, förklarar Martin Forsén som är svensk representant i EHPA:s styrelse.

I våras samlades värmepumps­organisationen European Heat Pump Association (EHPA), vilket ledde till beslut om Decarbheat. Tanken är att stötta utvecklingen mot 100 procent fossilfri värme- och kylsektor år 2050.

[ Annons ]

Ordförande i EHPA är Martin Forsén, som också arbetar vid värmepumpstillverkaren nibe där han ansvarar för övervakning och utformning av regelverk och lagstiftning.

Behövs Decarbheat? Är det inte självklart med en fossilfri värmesektor?
– Omställningen till fossilsnål elproduktion går ganska fort, och även bilindustrin går mot fossilfritt. Men omställningen i värmesektorn är inte igång ordentligt. I exempelvis Storbritannien installeras årligen 1,6 miljoner gaspannor, men bara 20 000 värmepumpar. Då tyckte vi som har värmepumpstekniken att det är dags att göra något, så politiska beslutsfattare förstår att vi också kan bidra, säger Martin Forsén.

– Vi tror mycket på nära noll­energidefinitionen för hus som införs 2021. Med värmepumpar blir husen väldigt co2-snåla. Redan idag är det mycket värmepumpar i några länder vid nyproduktion, främst i Sverige, Finland, Schweiz och Frankrike där marknadsandelen är över 70 procent.

Det kommer att behövas flera olika tekniker som kompletterar varandra.

Hur ska vi då nå 100 procent fossilfri värme till 2050 med hjälp av värmepumpar?
– Vi vill att beslutsfattare skärper lagstiftningen. Man kan tänka sig en co2-begränsning ungefär som för bilar – som en lag för värmesektorn. I första hand vill vi att eu-kommissionen kräver att alla stater ska redovisa co2-belastningen i värmesektorn. Det ska följas upp och varje land ska ha en plan hur utsläppen ska minskas.

– Det viktiga är att definiera långsiktiga spelregler som främjar förnybar energi och låga utsläpp. Det kommer att behövas flera olika tekniker som kompletterar varandra och stimulerar till teknikutveckling tack vare sund konkurrens.

Vad har Decarbheat fått för respons från europeiska politiker?
– Det låter intressant har man sagt, men resan till lagförslag är lång. Vi noterar att euidag är upptaget med att revidera alla viktiga energi­direktiv. Man har kommit långt, så att lyfta in
våra förslag kan bli svårt.

Värmepumpar kräver ju el, och Europas elmix är allt annat än fossilfri. Klarar elbranschen att ställa om?
– Teoretiskt tror jag att det är möjligt att nå mycket nära noll för elproduktionen till 2050. Europas största elproducenter har undertecknat ett frivilligt åtagande att vara koldioxidneutrala 2050.

– Om de står för sitt åtagande och vi får den nya lagstiftningen på plats inom värmesektorn så kommer vi att nå mycket långt i vår energi­omställning.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]