[ Annons ]

Dagon ökar sitt fastighetsbestånd i Göteborg genom att förvärva sex fastigheter. Köpeskillingen uppgår till totalt cirka 62 miljoner kronor. Säljare är Ingrid och Tommy Sjöberg Holding AB.
Publicerat 15 april, 2011

Dagon förvärvar i Göteborg för 62 miljoner

Dagon ökar sitt fastighetsbestånd i Göteborg genom att förvärva sex fastigheter. Köpeskillingen uppgår till totalt cirka 62 miljoner kronor. Säljare är Ingrid och Tommy Sjöberg Holding AB.

–  Det känns mycket bra att vi fortsätter förstärka vår position i Göteborg genom att förvärva sex fastigheter som passar väl in i vårt bestånd, säger Per Johansson, tillförordnad verkställande direktör på Dagon.

[ Annons ]

Fastigheterna omfattar en total uthyrningsbar area om cirka 10 700 kvadratmeter. En av fastigheterna består av obebyggd planlagd mark på cirka 4 000 kvadratmeter. Fastigheterna är i gott skick och belägna i Mölndal, Göteborg och Lerum. Hyresintäkterna uppgår på årsbasis till cirka 8 miljoner kronor. Fastigheterna har en vakansgrad om cirka 15 procent.

Köpeskillingen baseras på ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om totalt cirka 62 miljoner kronor. Direktavkastningen uppgår till 8 procent.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]