[ Annons ]

Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen. Foto: Eva Dalin.
Publicerat 22 januari, 2016

”Dagens förhandlingssystem är rationellt”

Att det uppstår tvister när 1,5 miljoner lägenheter ska förhandlas är inte särskilt konstigt, utan snarare ett tecken på att systemet fungerar, skriver Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren i en replik på Ola Johanssons debattartikel.

Ola Johansson skriver att han inte är helt insatt i skälen bakom den stora strandningen av förhandlingarna i Göteborg. Men det är vi.

[ Annons ]

Kort uttryckt: Fastighetsägarna har valt att lämna 43 000 hyresgäster i ekonomisk ovisshet för att de inte tycker att den lagstiftning som rör hyresförhandlingar ger dem möjlighet att ta ut så mycket hyra som de vill. De har därmed valt att använda människors hem som en bricka i ett politiskt spel.

Ola Johansson jämför bostadsbranschens parter med trötta fotbollsspelare. Vi kan naturligtvis inte svara för Fastighetsägarnas form, den kanske Ola Johansson har bättre kunskap om. Men Hyresgästförenigens många förtroendevalda och anställda har visat stor energi i årets förhandlingar. Deras arbete har nämligen resulterat i att förhandlingarna redan är klara för nästan 700 000 lägenheter. Och det på för både hyresgäster och fastighetsägare rimliga hyresnivåer.

De hyresökningar som hittills har förhandlats fram är de lägsta på ett decennium. En lång rad seriösa och ansvarstagande bolag har yrkat på låga eller inga hyreshöjningar alls. De ser att deras kalkyler mer än väl går ihop ändå, med tanke på det gynnsamt ekonomiska läget i samhället. Dessa bolag visar alltså i praktisk handling att de tar ansvar.

En förhandling är ett givande och tagande där båda parters intressen måste tas tillvara. Hyresförhandlingarna rör vardagsekonomin för 3 miljoner människor och investeringar för tusentals fastighetsägare och kommunala bolag.

Det är på riktigt. Då är det varken rimligt eller seriöst att Fastighetsägarna gör ideologiska utspel med människors hem som insats.

Det är på riktigt. Då är det varken rimligt eller seriöst att Fastighetsägarna gör ideologiska utspel med människors hem som insats.

Dagens förhandlingssystem är rationellt både för hyresgäster och fastighetsägare och kombinerar ett starkt konsumentinflytande med att fastighetsägaren får avkastning på sin verksamhet.

Att det uppstår tvister när 1,5 miljoner lägenheter ska förhandlas är inte särskilt konstigt. Det är snarare ett tecken på att systemet fungerar. Det är försvinnande få ärenden som hamnar i Hyresnämnden varje år.

Men hur tror Ola Johansson att tvistelösningen skulle fungera vid en avreglering av hyresmarknaden om han redan nu tycker att hyresnämnderna är underdimensionerade för den här typen av ärenden?

Hyresmarknadskommittén hanterar tvister mellan kommunala bolag och Hyresgästföreningen. Tidigare fanns Bostadsmarknadskommittén som hanterade tvister mellan privata fastighetsägare och Hyresgästföreningen.

Vi har vid upprepade tillfällen bjudit in Fastighetsägarna till diskussioner kring hur vi skulle kunna återuppliva denna. Dessvärre har de inte visat något som helst intresse. Förrän nu. Men vi välkomnar naturligtvis Fastighetsägarna till samtal om detta.

Ola Johanssons universallösning på bostadsbristen är friare hyressättning och individuella hyresavtal. Med det tänker han sig att både bostadsbyggandet och konsumentmakten ökar, dock utan att förklara hur.

För två år sedan ställde Hyresgästföreningen, på uppdrag av dåvarande finansminister Borg, frågan till 13 av de största bostadsföretagen (tio privata bygg- och fastighetsföretag och tre allmännyttiga bostadsföretag) hur de ser på bostadsbyggande och hyressättning. Bolagen var samstämmiga i vad de upplevde som hinder för att kunna bygga fler hyresrätter.

Det handlade om höga bygg- och produktionskostnader, dålig tilldelning av byggbar mark, för dyra byggrätter, skattemässig obalans mellan upplåtelseformer, långa kommunala handläggningstider, dålig planberedskap, brist på planhandläggare och svårigheter att få lån för att finansiera hyresrättsprojekt.

Endast två av bolagen trodde att fri hyressättning skulle öka bostadsproduktionen.

Det är dags att på allvar ta tag i bostadsfrågan och hantera den som den samhällsfråga den är.

Det är dags att på allvar ta tag i bostadsfrågan och hantera den som den samhällsfråga den är. Det är bra att Centerpartiet kommer tacka ja till de blocköverskridande samtal som nu föreslås av regeringen. Och för att bostadspolitiken ska kunna ta de kliv framåt som så väl behövs, så krävs kloka och handlingskraftiga politiker som förstår vikten av en balanserad hyresmarknad där både hyresvärdar och hyresgäster har en rimlig, och jämlik, plats.

Erik Elmgren

Förhandlingschef Hyresgästföreningen

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]