Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 19 juni, 2024

Då har man rätt att vara ledig för att plugga

Alla arbetstagare har rätt till studieledighet. Detta oavsett anställningsform eller om man jobbar hel- eller deltid.

Rätten till studieledighet regleras i studieledighetslagen som är en skyddslagstiftning. Detta för att ge arbetstagarna bra förutsättningar till studieledigheten.

En arbetstagare har rätt till ledighet om man vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Det kan dock finnas andra regler i centrala kollektivavtal angående krav på anställningstid.

[ Annons ]

I lagen framgår inte vilka utbildningar som omfattas eller utbildningens längd. Studietiden kan pågå någon dag eller flera år. Utbildningen behöver inte ha något med arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter att göra. Däremot måste det finnas en kursplan samt ett mål och syfte med utbildningen. Självstudier eller någon form av hobbyverksamhet omfattas inte.

Lagen innehåller inte några uttryckliga regler om hur ansökan ska gå till. Men det är viktigt att arbetsgivaren får in ansökan i god tid för att kunna planera verksamheten under den anställdes frånvaro. Det är bra om den är skriftlig och anger vilken utbildning som avses, ledighetens längd och utbildningsarrangör.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska i första hand försöka komma överens om när och i vilken omfattning ledigheten ska förläggas. Arbetsgivaren har vissa möjligheter att skjuta upp tidpunkten för ledigheten med upp till sex månader.

Vad gäller återgång till arbetet har arbetstagaren rätt att avbryta sina studier och återgå i arbete tidigare än planerat. Arbetsgivaren kan skjuta fram tidpunkten för arbetstagarens återgång i arbetet med två veckor om ledigheten varat mer än en vecka och upp till en månad om ledigheten pågått i minst ett år. Detta för att kunna avsluta en eventuell vikarie och i övrigt planera arbetstagarens återkomst till arbetet.

Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren när denne har rätt att komma tillbaka. Vid återgång i arbete ska man vara tillförsäkrad samma eller likvärdiga anställningsförhållanden och anställningsvillkor som om man inte hade varit tjänstledig för studier.

Johan Svalling, Förhandlare och rådgivare Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]