Nu ska Örebro kommun få hjälp av framstående cykelstäder i Europa för att utveckla cyklandet. I ett treårigt projekt ska sju städer tillsammans genomföra åtgärder för att ännu fler ska cykla. Totalt får Örebro kommun 86 000 euro för sin medverkan.
Publicerat 10 juni, 2011

Cyklandet i Örebro ska utvecklas genom EU-stöd

Nu ska Örebro kommun få hjälp av framstående cykelstäder i Europa för att utveckla cyklandet. I ett treårigt projekt ska sju städer tillsammans genomföra åtgärder för att ännu fler ska cykla. Totalt får Örebro kommun 86 000 euro för sin medverkan.

De sju städer som deltar är Groningen (Nederländerna), Edinburgh (Skottland), Bolzano (Italien), Ljubljana (Slovenien), Burgos (Spanien), Kaunas (Litauen) och Örebro. Alla är bra cykelstäder i sin respektive region, med undantag från Kaunas, vars roll i projektet är att vara förebild för städer i östra Europa. Av särskilt intresse för Örebro är Groningen i Nederländerna, där mer än varannan resa sker på cykel.

[ Annons ]

— Jämfört med de flesta andra städer i Europa är det många som cyklar i Örebro. Men nu vill vi veta hur vi kan bli ännu bättre. Därför tog vi initiativ till ett projekt där etablerade cykelstäder i Europa går samman för att lära av varandra, berättar Per Elvingson, klimatstrateg vid kommunens klimatkontor.

De deltagande städerna har alla sina starka och svaga sidor. Målet är att utveckla metoder och sprida kunskap om förbättrade villkor för cykling i Europa; inte bara för att göra bra städer ännu bättre utan också för att inspirera alla städer att ta sig an cyklandet på ett systematiskt sätt och utvecklas från den nivå där de befinner sig.

— För oss handlar det om att få kunskap, nätverk och utökade resurser för att arbeta med frågorna. Pengarna från EU möjliggör en större satsning i de deltagande städerna och bygger upp kunskaper som kan spridas till andra städer i unionen, säger Per Elvingson.

Projektet  har fått namnet Mercx, Managing Energy Reduction through Cycling eXcellence, med inspiration från den tidigare belgiske mästercyklisten Eddie Merckx. Projektperioden är tre år med start i oktober 2011.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]