[ Annons ]

Civilutskottet vill att befintliga hyresrätter ska kunna omvandlas till ägarlägenheter och föreslår nu att regeringen utreder frågan.
Publicerat 17 mars, 2016

CU vill göra ägarlägenheter av hyresrätter

Civilutskottet vill att befintliga hyresrätter ska kunna omvandlas till ägarlägenheter och föreslår nu att regeringen utreder frågan.

[ Annons ]

Fakta: ägarlägenheter

En ägarlägenhet är en lägenhet som ägs direkt, till skillnad från till exempel bostadsrättslägenheter där en bostadsrättsförening äger en fastighet och lägenhetsinnehavaren har en andel i föreningen.

Sedan 2009 kan ägarlägenheter bildas i samband med nyproduktion. I andra länder är det en vanlig ägandeform, men i Sverige är det ännu inte särskilt utbrett.

Fler ägarlägenheter i områden med hyreshus kan öka mångfalden av boendeformer och bidra till minskad boendesegregation. Det menar civilutskottet, CU, som nu uppmanar regeringen att ta fram ett sådant förslag.

År 2009 blev ägarlägenheter möjliga att bilda i samband med nyproduktion. I sin framställan till regeringen skriver Civilutskottet att ägandeformen nu är etablerad och att det är dags att även befintliga hyresrätter ska kunna ombildas till ägarlägenheter.

Civilutskottet vill även att tillkännagivandet till regeringen ska omfatta ett hyrköpsystem för bostäder. Hyrköp innebär att hyresgästen efter en viss tid har rätt att köpa lägenheten.

Utskottet vill att regeringen ska utreda om det går att införa ett sådant system i en trygg, lagreglerad form.

Förslagen som lett fram till tillkännagivandet kommer från motioner från Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill däremot inte att riksdagen ska göra något tillkännagivande till regeringen. Enligt partierna har ägarlägenheter inte visat sig vara en framgångsrik ägarform. Istället anser partierna att det räcker med att det idag går att ombilda lägenheter till bostadsrätter eller kooperativa hyresrätter.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]