Publicerat 30 november, 2022

Crown Energy vänder till nettovinst

Fastighets-, olje- och gasbolaget Crown Energy redovisar ökande omsättning och minskad rörelsevinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet vänder till vinst.

Omsättningen steg till 13,9 miljoner kronor (4,6).

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-6,8).

Resultatet före skatt var 57,1 miljoner kronor (-43,7).

Resultatet efter skatt blev 66,4 miljoner kronor (-38,8), och per aktie 0,14 kronor (-0,01).

Bolaget vänder till vinst efter att posten "finansiella poster netto" vänt till positiva 54 miljoner kronor under kvartalet, mot -8,1 miljoner kronor samma period året innan. Det positiva utfallet beror på att bolaget räknat fel på valutan under Q1 och Q2 avseende förskottsersättningen som erhölls för framtida avyttring av olje- och gastillgångar.

"Felaktigheten har lett till att valutakursdifferenser redovisats på denna icke-monetära skuld i Q1- och Q2-rapporterna bland finansiella intäkter och kostnader. Felet har korrigerats genom omräkning av relevanta poster i resultaträkningen för tidigare perioder", skriver Crown.

Bolaget meddelade inför rapporten att det hade beslutat att inte omförhandla Manja-licensen på Madagaskar eftersom den inte har kommersiell bärkraft för bolaget.

"Detta är ett direkt resultat av de kraftigt ökade kostnaderna relaterade till projektet och det faktum att vi lämnar projekt som vi tror kommer innebära en negativ miljöpåverkan", säger vd Yoav Ben Eli.

Crown Energy, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Nettoomsättning13,94,6202,2%
Rörelseresultat-1,5-6,8
Resultat före skatt57,1-43,7
Nettoresultat66,4-38,8
Resultat per aktie, kronor0,14-0,01

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]