Publicerat 22 augusti, 2022

Crown Energy minskar rörelseförlusten under Q2

Fastighets-, olje- och gasbolaget Crown Energy redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 80,7 procent till 10,3 miljoner kronor (5,7). Tillväxten beror på högre intäkter i lokal valuta.

Rörelseresultatet blev -7,5 miljoner kronor (-8,5).

Under kvartalet har bolagets fokus legat på att gå ur olje- och gasindustrin och gå in "i en mer social ansvarsfull riktning".

"Crown Energy vill växa sin verksamhet inom socialt ansvarsfulla områden och så småningom lämna sin olje- och gasverksamhet. Strategin är att växa till snabbväxande segment som CO2-avskiljning, medicinteknik och telemedicin. Vi fokuserar för närvarande på ett litet antal nya och spännande investeringsmöjligheter inom dessa områden. Och vi känner oss fortsatt trygga med att de kommer att skapa betydande tillväxt och stora ekonomiska möjligheter för Crown Energy", säger vd Yoav Ben Eli.

Finansnettot under perioden uppgick till -46,5 miljoner kronor (1,1).

Resultatet före skatt var -2,2 miljoner kronor (-8,4).

Resultatet efter skatt blev -17,5 miljoner kronor (-8,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,02).

Crown Energy, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning10,35,780,7%
Rörelseresultat-7,5-8,5
Resultat före skatt-2,2-8,4
Nettoresultat-17,5-8,7
Resultat per aktie, kronor-0,04-0,02

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]