Publicerat 22 maj, 2020

Crown Energy minskar omsättningen under första kvartalet – pandemin och oljeprisnedgången inte påverkat

Fastighets-, olje- och gasbolaget Crown Energy beskriver att pandemin inte har påverkat resultatet under kvartalet. Inte heller nedgången i oljepriset har haft någon finansiell effekt på resultatet och bolagets finansiella ställning.

Omsättningen sjönk 30,0 procent till 9,1 miljoner kronor (13,0). Minskningen beror helt på devalveringen av den angolanska valutan under 2019, då nettoomsättningen i lokal valuta ökat med 5 procent i samma period, skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev -5,9 miljoner kronor (3,0).

Resultatet före skatt var 17,5 miljoner kronor (-2,9).

Resultatet efter skatt blev 11,3 miljoner kronor (-22,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (-0,05).

"Nya affärer förblir bolagets viktigaste målsättning. I nuläget, med pågående covid-19-pandemi tar detta dock fortsatt längre tid än vad vi har hoppats på. Av den anledningen fortsätter ledning och styrelse att fokusera på att minska kostnader, såväl i operativ verksamhet som i overhead", skriver vd Andreas Forssell.

Crown Energy, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning9,113,0-30,0%
Rörelseresultat-5,93,0
Rörelsemarginal23,1%
Resultat före skatt17,5-2,9
Nettoresultat11,3-22,2
Resultat per aktie, kronor0,02-0,05

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]