Publicerat 21 augusti, 2020

Crown Energy minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Fastighets-, olje- och gasbolaget Crown Energy redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar nollresultat sett till rörelseresultatet under perioden.

Omsättningen sjönk 34,4 procent till 8,2 miljoner kronor (12,5).

Rörelseresultatet blev 0,0 miljoner kronor (15,4).

Resultatet före skatt var 17,2 miljoner kronor (151,3).

Resultatet efter skatt blev 13,7 miljoner kronor (108,6), en minskning med 87,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (0,23), vilket innebär en minskning med 87,0 procent mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 22,9 miljoner kronor (33,2).

Nuvarande oljepris tillräckligt för bolaget, skriver bolagets vd Andreas Forssell.

"Det är givetvis mycket svårt att sia om oljepriset framöver, eftersom det till stor del har påverkats av pågående covid-19-pandemi, och ingen vet hur länge den kan tänkas pågå, eller vilken påverkan den fortsättningsvis kommer att ha på marknaderna. De flesta analytiker tror dock på ett oljepris kring 50 till 60 USD per fat på lite längre sikt. Oljepris på dessa nivåer kan fortsätta att stimulera marknaden att investera i sådana projekt som Crown Energy har."

Crown Energy, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning8,212,5-34,4%
Rörelseresultat0,015,4
Rörelsemarginal123,2%
Resultat före skatt17,2151,3-88,6%
Nettoresultat13,7108,6-87,4%
Resultat per aktie, kronor0,030,23-87,0%
Likvida medel22,933,2-31,0%

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]