Publicerat 13 april, 2021

Crown Energy har fått in mer än en tredjedel av försäljningspriset i fastighetsaffär i Angola

Fastighets-, olje- och gasbolaget Crown Energy har erhållit betalningar överstigande en tredjedel av det avtalade försäljningspriset för fastigheten C-View Smart Business Park i Luanda, Angola. Enligt avtalet har den angolanska staten via finansministeriet rätt till de ekonomiska rättigheterna för tillgången i och med detta. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtal om försäljning av fastigheten ingicks den 30 april 2019. Köparen är den angolanska staten via finansministeriet. Transaktionen görs i angolansk kwanza och avtalades att betalas över tre år, med en inflationskompensation som ska betalas av köparen tillsammans med slutbetalning.

Efter att en tredjedel av det överenskomna inköpspriset betalades skulle köparen få ekonomisk kontroll över fastigheten C-View och också få tillgång till den. Vid den tidpunkten skulle Crown Energy enligt IFRS 5-standarden realisera de intäkter och kostnader som är förknippade med transaktionen. Datum för överföring av ekonomisk kontroll har ännu inte fastställts, men förväntas att genomföras under andra kvartalet 2021. Crown Energy har i dagsläget fått 38 procent av den totala köpeskillingen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]