[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 11 juni, 2020

Covid-19 minskar byggandet i Stockholm

Covid-19 och sämre förutsättningar för bostadsproduktion innebär att bostadsbyggandet minskar med cirka 2 500 bostäder under 2020. Den bedömningen gör Länsstyrelsen i Stockholm. 

Efter den tillfälliga nedgången 2018 vände det uppåt för bostadsbyggandet i Stockholm med totalt 16 700 fler bostäder i länet. Även inledningen av 2020 visade på en fortsatt stabilisering framför allt av det marknadsstyrda byggandet, men med covid-19 har förutsättningarna ändrats konstaterar Länsstyrelsen. 

Bedömningen är nu att påbörjandet går ner med cirka 2 500 bostäder, till totalt 11 000 påbörjade i år. För 2021 lämnas ingen prognos. Länsstyrelsen räknar med att effekterna blir som störst för bostadsrätts- och äganderättsbyggandet. Hyresrättsbyggandet kan bli en positiv motvikt, om byggherrarna kan säkerställa finansieringen och om kommunerna i sin politiska inriktning möjliggör för fler hyresrätter. Utvecklingen av hyresrättsbyggandet blir troligtvis avgörande för hur många bostäder som kan påbörjas i år. 

[ Annons ]

Nedgången kan, menar Länsstyrelsen mildras genom riktade reformer till bygg- och bostadssektorn.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]