Publicerat 26 januari, 2021

Corems oberoende budkommitté rekommenderar aktieägarna att inte acceptera M2:s budpliktsbud

Fastighetsbolaget Corem Propertys oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Corem att inte acceptera M2 Asset Managements budpliktsbud. Det framgår av ett pressmeddelande.

Storägaren M2 Asset Management, som kontrolleras av Rutger Arnhult, lämnade den 15 december 2020 ett kontant offentligt budpliktsbud till aktieägarna i Corem. Budet är på 18,60 kronor per A- och B-aktie samt 322 kronor per preferensaktie. Erbjudandet värderar resterande aktier i Corem som M2 inte redan äger till 4,7 miljarder kronor. Acceptperioden för erbjudandet beräknas inledas den 27 januari och avslutas den 24 februari.

Corems styrelseordförande Patrik Essehorn och styrelseledamöterna Rutger Arnhult och Christina Tillman är beroende i förhållande till M2 och har inte deltagit i styrelsens utvärdering eller beslut rörande erbjudandet.

Den oberoende budkommittén har inhämtat ett värderingsutlåtande från BDO Corporate Finance. Av värderingsutlåtandet framgår att BDO Corporate Finance anser att erbjudandet inte är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Corem.

Den oberoende budkommittén anser vid en samlad bedömning inte att bolagets fundamentala långsiktiga värde fullt återspeglas i erbjudandet. Den oberoende budkommittén baserar denna bedömning bland annat på Corems strategi att skapa lönsam och hållbar tillväxt genom att investera i fastigheter i citylogistikområden samt genom investeringar i nordiska noterade fastighetsbolag, och på bolagets ledning och framtidsutsikter.

Utifrån sin bedömning anser den oberoende budkommittén att villkoren för erbjudandet inte motsvarar Corems nuvarande värde eller framtida tillväxtmöjligheter. Mot denna bakgrund rekommenderar den oberoende budkommittén enhälligt aktieägarna att inte acceptera erbjudandet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]