Publicerat 15 juni, 2021

Corems erbjudande att byta preferensaktier mot D-aktier har fått knappt 48 procent accept

Fastighetsbolaget Corem Property lämnade den 30 mars ett erbjudande till bolagets preferensaktieägare att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade D-aktier. Villkoren var 1,12 nyemitterade D-aktier för varje preferensaktie som löses in. Acceptperioden löpte ut den 11 juni. Samtliga villkor för utbyteserbjudandet är uppfyllda och Corem har beslutat att fullfölja utbyteserbjudandet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hittills har 1,72 miljoner preferensaktier lämnats in i utbyteserbjudandet, vilket motsvarar 47,8 procent av antalet preferensaktier i Corem. Baserat på utfallet ska Corem emittera 1,93 miljoner D-aktier till de aktieägare som har accepterat. Corem har beslutat att förlänga acceptperioden i till den 23 juni klockan 15.00.

Utbetalning av vederlag till de preferensaktieägare som redan har accepterat utbyteserbjudandet förväntas påbörjas omkring den 17 juni. Utbetalning av vederlag till de preferensaktieägare under den förlängda acceptperioden beräknas kunna påbörjas omkring den 30 juni. Corem förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]