Publicerat 31 mars, 2021

Corem vill införa det nya aktieslaget D-aktier

Aktieägarna i fastighetsbolaget Corem Property kallas till årsstämma torsdagen den 29 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår en utdelning på 65 öre per A- och B-aktie. Vidare föreslås en utdelning på 20 kronor per preferensaktie och D-aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 5 kronor per aktie.

Rutger Arnhult lämnade styrelsen den 25 mars. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Patrik Essehorn, Christina Tillman, Fredrik Rapp, Katarina Klingspor och Magnus Uggla. Omval föreslås av Patrik Essehorn som styrelseordförande.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att det nya aktieslaget D-aktier införs. Corem har sedan tidigare A- och B-aktier samt preferensaktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra ett inlösenerbjudandet där bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in sina preferensaktier i utbyte mot nyemitterade D-aktier. Högst 4,03 miljoner D-aktier ska emitteras.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]