Publicerat 20 oktober, 2020

Corem vill emittera gröna obligationer för 2 miljarder kronor, refinansierar befintliga obligationer

Fastighetsbolaget Corem har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd grön obligation inom ett rambelopp om 2 miljarder kronor med en löptid på 3,5 år. En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionslikviden ska användas i enlighet med bolagets gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. Det gröna ramverket har fått bedömningen "Medium Green" av Cicero Shades of Green.

Corem erbjuder innehavare av bolagets utestående icke-säkerställda obligationer om sammanlagt 850 miljoner kronor att delta i ett återköp där bolaget köper tillbaka utestående obligationer mot kontant vederlag till ett pris om 100,40 procent av nominellt belopp jämte upplupen men ej utbetald ränta. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat idag den 20 oktober:

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]