Publicerat 6 maj, 2021

Corem uppdaterar finansiella mål – ska nå investment grade inom två år

Fastighetsbolaget Corem Property uppdaterar sina finansiella mål, där ett av de nyuppsatta målen är att nå investment grade inom två år, alltså hög kreditvärdighet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta mot bakgrund av samgåendet mellan Corem och Klövern.

De nya finansiella målen är följande:

- En genomsnittlig avkastning på eget kapital om minst 10 procent.
- Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0 gånger.
- Belåningsgraden ska uppgå till en nivå som möjliggör investment grade, vilket ska nås inom två år.
- En utdelning ska lämnas om lägst 35 procent av bolagets förvaltningsresultat, med avdrag för utdelning hänförlig till stamaktier av serie D och preferensaktier.

"Den övergripande målsättningen för det sammanslagna bolaget är att genom långsiktigt hållbara fastighetsinvesteringar i geografiska lägen med hög tillväxt och med starka kassaflöden ge hög avkastning på eget kapital", förklarar Corem.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]