Publicerat 18 februari, 2021

Corem säljer två fastigheter med bostadspotential i Stockholm

Fastighetsbolaget Corem Property har tecknat avtal om försäljning av de två fastigheterna Instrumentet 13 och Instrumentet 18 i Örnsbergs industriområde i södra Stockholm. Bakgrunden till försäljningen är att detaljplanearbete för bostäder pågår, vilket inte är inom ramen för Corems strategi att fokusera på fastigheter för citylogistik. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna har sammanlagd uthyrbar area om 5 700 kvadratmeter. Försäljningen görs till ett underliggande fastighetsvärde om 115 miljoner kronor, därtill kan en tilläggsköpeskilling komma att utgå vid lagakraftvunnen detaljplan. Frånträde av fastigheterna är planerat till den 26 april.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]