Publicerat 27 oktober, 2021

Corem ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Corem Property ökade intäkterna och förvaltningsresultatet i det tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 1 072 miljoner kronor (222). Driftnettot uppgick till 768 miljoner kronor (172). Förvaltningsresultatet uppgick till 505 miljoner kronor (117).

Resultatet efter skatt blev 988 miljoner kronor (658). Resultat per aktie hamnade på 0,81 kronor (1,87). Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 27,21 kronor (20,37). Värdeförändringar fastigheter var 733 miljoner kronor (185). Corem har köpt Klövern.

Nettouthyrningen var 7 miljoner kronor under kvartalet.

"Den ökande aktiviteten i kontorshyresmarknaden, som vi kunde notera under det andra kvartalet, fortsatte under årets tredje kvartal", skriver vd Eva Landén.

Corem, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Hyresintäkter1 072222382,9%
Driftöverskott768172346,5%
Förvaltningsresultat505117331,6%
Nettoresultat98865850,2%
Resultat per aktie, kronor0,811,87-56,7%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor27,2120,3733,6%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]