Publicerat 24 april, 2020

Corem ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet – aktieportföljen tynger resultatet

Fastighetsbolaget Corem minskade hyresintäkterna och nettoresultatet under första kvartalet. Förvaltningsresultatet och substansvärdet steg dock.

Corems hyresintäkter uppgick till 223 miljoner kronor under första kvartalet (270), en minskning med 17,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 166 miljoner kronor (192), en minskning med 13,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 117 miljoner kronor (101), en ökning med 15,8 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev -1 402 miljoner kronor (262).

Resultat per aktie hamnade på -4,13 kronor (0,67).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 18,54 kronor (15,30).

"Kvartalets resultat efter skatt är negativt, vilket i stor utsträckning beror på att de indirekta fastighetsplaceringarna i noterade fastighetsaktier erfarit en nedgång på börsen på grund av den
globala oron. Värdet på de kortfristiga placeringarna i fastighetsbolagsaktier är volatila under rådande marknadsförutsättningar, men att betrakta som en likviditetsreserv", skriver vd Eva Landén.

Corem har ett antal kunder som har det tufft just nu i krisen. Dessa ber bland annat om uppskov.

"Vi arbetar med varje kunds behov individuellt, för att se hur vi kan stödja de hyresgäster som verkligen behöver kortsiktig hjälp från oss för att klara sig genom den pågående pandemin,
och hitta lösningar som värnar våra kunder långsiktigt. I en del fall har det resulterat i att hyresinbetalningar sker månadsvis istället för kvartalsvis. Sammanlagt har vi träffat
överenskommelser avseende 21 miljoner kronor av de hyresintäkter som aviserats för Q2, där
20 miljoner kronor avser månadsbetalning eller att på annat sätt dela upp hyran som skulle
betalas per sista mars", uppger hon.


Corem, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter223270-17,4%
Driftöverskott166192-13,5%
Förvaltningsresultat11710115,8%
Nettoresultat-1 402262
Resultat per aktie, kronor-4,130,67
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor18,5415,3021,2%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]