Publicerat 19 juli, 2021

Corem ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet (uppdatering)

(Tillägg i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Corem Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 378 miljoner kronor (215), en ökning med 75,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 275 miljoner kronor (162), en ökning med 69,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 149 miljoner kronor (101), en ökning med 47,5 procent mot föregående år.

Värdeförändringar fastigheter ingår med 300 miljoner kronor (20) och värdeförändringar finansiella placeringar uppgår till 805 miljoner kronor (28).

Resultatet efter skatt blev 1 128 miljoner kronor (75).

Resultat per aktie hamnade på 1,06 kronor (0,17), vilket innebär en ökning med 523,5 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 26,27 kronor (18,12).

"Jag ser stora möjligheter med att kunna utveckla Corems och Klöverns fastighetsbestånd genom fortsatta förvärv och investeringar i det befintliga beståndet", säger vd Eva Landén i en kommentar.

Corem, MkrQ2-2021Q2-2020
Hyresintäkter378215
Driftöverskott275162
Förvaltningsresultat149101
Nettoresultat1 12875
Resultat per aktie, kronor1,060,17
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor26,2718,12

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]