Publicerat 29 april, 2021

Corem ökade förvaltningsresultatet – ser stor möjligheter i förvärvet av Klövern

Fastighetsbolaget Corem Property redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 258 miljoner kronor (223), en ökning med 15,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 184 miljoner kronor (166), en ökning med 10,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 157 miljoner kronor (117), en ökning med 34,2 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 409 miljoner kronor (-1 402).

Resultat per aktie hamnade på 1,14 kronor (-4,13).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 23,54 kronor (18,54).

Värdet på fastighetsportföljen uppgick vid periodens slut till 14 811 miljoner kronor (14 002), efter förvärv av två fastigheter och ombyggnationer om 128 miljoner kronor.

Corem har under kvartalet lagt ett bud på Klövern och vd Eva Landén uppger att man samtidigt nu redovisar sitt bästa kvartal hittills från fastighetsrörelsen.

"Jag ser stora möjligheter med att kunna utveckla Corems och Klöverns fastighetsbestånd genom fortsatta förvärv och investeringar i det befintliga beståndet. Detta tillsammans med att ha en stark balansräkning är viktiga faktorer för ett fortsatt tydligt långsiktigt värdeskapande. Att skapa utrymme för kundernas affär fortsätter att vara vår främsta drivkraft", skriver Eva Landén.

Corem, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter25822315,7%
Driftöverskott18416610,8%
Förvaltningsresultat15711734,2%
Nettoresultat409-1 402
Resultat per aktie, kronor1,14-4,13
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor23,5418,5427,0%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]