Publicerat 27 april, 2022

Corem ökade förvaltningsresultatet och substansen under första kvartalet

Fastighetsbolaget Corem Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Intäkterna uppgick till 1 099 miljoner kronor (258).

Driftnettot uppgick till 727 miljoner kronor (184).

Förvaltningsresultatet uppgick till 409 miljoner kronor (157).

Resultatet efter skatt blev 1 736 miljoner kronor (409). Resultat per aktie hamnade på 1,47 kronor (1,14). Investeringar i ny- till- och ombyggnation uppgick till 442 miljoner kronor. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 327 miljoner kronor. Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 1 082 miljoner kronor (481) och värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick 83 869 miljoner kronor.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 30,97 kronor (23,54).

Integrationen av Klövern följer plan.

"Aktiviteten på kontorshyresmarknaden var fortsatt hög och detsamma gäller efterfrågan på citynära logistik", skriver bolaget.

Nettouthyrningen var under kvartalet 0. Företaget hade en rekordhög nettouthyrning i det fjärde kvartalet. Under den senaste 12-månadersperioden uppgick nettouthyrningen till 119 miljoner kronor. Corem skriver att man arbetar kontinuerligt och oförändrat med att begränsa ränterisken.

"Vi arbetar fokuserat mot målsättningen att komplettera BBB- ratingen från Scope med ytterligare en investment grade-rating från något av de tre stora ratinginstituten senast under 2023. Det innebär att vi alltid behöver prioritera de mest lönsamma och värdeskapande affärerna i kombination med kostnadseffektiv finansiering. För andra kvartalet i rad lyckades vi minska belåningsgraden, nu med ytterligare en procentenhet till 52 procent", skriver vd Eva Landén.
Corem, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter1 099258326,0%
Driftöverskott727184295,1%
Förvaltningsresultat409157160,5%
Nettoresultat1 736409324,4%
Resultat per aktie, kronor1,471,1428,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor30,9723,5431,6%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]