Publicerat 20 oktober, 2020

Corem ökade förvaltningsresultatet med 23 procent i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Corem ökar förvaltningsresultatet med 23 procent i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 222 miljoner kronor (209), en ökning med 6,2 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 172 miljoner kronor (157), en ökning med 9,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 117 miljoner kronor (95), en ökning med 23,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 775 miljoner kronor (1 065). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 185 miljoner kronor (693), värdeförändringar på finansiella placeringar med 470 miljoner kronor (305) och värdeförändringar på derivat med 3 miljoner kronor (-28).

Resultatet efter skatt blev 658 miljoner kronor (1 189). Resultat per aktie hamnade på 1,87 kronor (3,21), vilket innebär en minskning med 41,7 procent mot föregående år.

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie steg till 20,37 kronor (19,72) per den 30 september.

- Corem visar ett bra och stabilt resultat för niomånadersperioden 2020, trots att coronapandemin inneburit fortsatt oro i omvärlden. Förvaltningsresultatet ökar med 23 procent under det tredje kvartalet och niomånadersperioden visar en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Detta trots att vi per halvåret 2019 avyttrade fastigheter motsvarande 25 procent av driftnettot. Fastigheter för citylogistik i bra lägen, flera färdigställda projekt och sänkt genomsnittlig ränta tillsammans med stark balansräkning gör oss väl rustade med goda framtidsutsikter, kommenterar Eva Landén, vd i Corem i delårsrapporten.

Corems styrelse har beslutat att uppdatera soliditetsmålet; justerad soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 40 procent.

Corem, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter2222096,2%
Driftöverskott1721579,6%
Förvaltningsresultat1179523,2%
Resultat före skatt7751 065-27,2%
Nettoresultat6581 189-44,7%
Resultat per aktie, kronor1,873,21-41,7%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor20,3719,723,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]