Publicerat 25 februari, 2022

Corem och Alm Equity bildar ett gemensamt förvaltningsbolag som ska börsnoteras

Fastighetsbolaget Corem Property och bostadsutvecklaren Alm Equity har ingått ett bindande avtal att bilda ett gemensamt förvaltningsbolag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Parterna fullföljer därmed den avsiktsförklaring som ingicks i november i fjol.

Bolagets syfte är att utveckla hyresbostäder för egen förvaltning. Fastighetsportföljen kommer omfatta dels förvaltningsfastigheter och dels byggrätter för framtida utveckling.

Byggrättsportföljen består av 65 projekt med en sammanlagd potential för 24 000 bostäder. Geografiskt är tyngdpunkten av projekten belägna i Stockholmsområdet och resterande i framförallt Mälardalen. De fastigheter och byggrätter som genom avtalet samlas i det gemensamma bolaget har tillsammans ett underliggande fastighetsvärde om 10 miljarder kronor. Tillträde planeras att ske i andra kvartalet i år.

För Corem innebär affären att 36 fastigheter med ett samlat marknadsvärde om 5,4 miljarder kronor överförs till det gemensamma bolaget. Resultateffekten bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på Corem. Fastigheterna har idag en uthyrbar area om 160 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 120 miljoner kronor, samt förväntade byggrätter motsvarande 13 000 bostäder.

För Alm Equity innebär affären att övervärden synliggörs och att bolaget under första halvåret kommer skapa en resultateffekt på 2 miljarder kronor. Inom Alm Equity kvarstår projektutvecklingsverksamheten inriktad mot privatsidan samt leverans av redan sålda fastigheter till externa förvaltningsbolag. Den kvarvarande projektutvecklingsverksamheten utgörs av närmare 7 000 byggrätter varav 2 350 byggrätter är i produktion.

Ägandet i det gemensamma bolaget kommer vid tillträdet uppgå till 51 procent för Corem och 49 procent för Alm Equity. Avtalet är villkorat av erforderliga myndighetstillstånd samt erforderliga beslut på bolagsstämmor.

Det gemensamma bolaget har som målsättning att skapa tillväxt och kan utökas till att inkludera flera fastighetsägare. Parterna avser att notera det gemensamma bolaget på Nasdaq Stockholm.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]