Publicerat 12 februari, 2021

Corem minskade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet, utdelningen höjs

Fastighetsbolaget Corem Property redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med fjolårsperioden. Utdelningen höjs.

Intäkterna uppgick till 234 miljoner kronor (212), en ökning med 10,4 procent mot föregående år.

"Intäkterna har minskat till följd av beståndsförändringar under 2019 – då totalt 31 fastigheter avyttrades – men ökat i kvarvarande bestånd till följd av färdigställda projekt, nyuthyrningar och omförhandlingar. I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 4 procent", står det i rapporten. Hyresrabatterna relaterat till covid-19 uppgick till tre miljoner kronor under perioden.

Driftnettot uppgick till 168 miljoner kronor (144).

Förvaltningsresultatet uppgick till 85 miljoner kronor (87).

Resultatet före skatt var 679 miljoner kronor (1 193).

Resultatet efter skatt blev 561 miljoner kronor (1 081), och per aktie 1,58 kronor (2,92).

I utdelning föreslås 0,65 kronor (0,60).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 22,22 kronor (22,74).

Corem, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter23421210,4%
Driftöverskott16814416,7%
Förvaltningsresultat8587-2,3%
Resultat före skatt6791 193-43,1%
Nettoresultat5611 081-48,1%
Resultat per aktie, kronor1,582,92-45,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor22,2222,74-2,3%
Utdelning per aktie, kronor0,650,608,3%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]