Publicerat 29 mars, 2021

Corem lägger uppköpsbud på Klövern värt 19,5 miljarder

Fastighetsbolaget Corem lämnar ett offentligt uppköpserbjudande om att köpa samtliga utestående stamaktier (A- och B-stamaktier) och preferensaktier i Klövern, enligt ett pressmeddelande.

Erbjudandet för stamaktierna är på cirka 16,5 kronor per stamaktie och 323,0 kronor per preferensaktie. Erbjudandet i sin helhet är värt 19,48 miljarder kronor. Det uppges att affären bland annat kommer stärka kreditprofilen och erbjuda årliga synergier med en effekt på förvaltningsresultat på 200 miljoner kronor.

Corems erbjudande för ägare av A-aktierna i Klövern är 0,88 nyemitterade aktier av typslaget A i Corem för varje A-aktie i Klövern.

Motsvarande erbjudande för B-aktierna i Klövern är 0,86 nyemitterade aktier av typslaget B i Corem för varje B-aktie i Klövern.

Premien för stamaktierna är på 28,1 procent för A-aktien och 27,1 procent för B-aktien, baserat på senaste stängningskurs. För preferensaktien saknas en premie då Corem erbjuder D-aktier i utbyte och några sådana finns inte emitterade eller upptagna för handel på Stockholmsbörsen.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att Corem blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Klövern. Corem har hittills fått bindande åtaganden från aktieägarna i Klövern om att acceptera erbjudandet motsvarande cirka 43,7 procent av det utestående kapitalet och 59,4 procent av de utestående rösterna i Klövern.

Acceptperioden beräknas starta omkring den 11 maj och beräknas vara avslutat omkring den 8 juni 2021.


Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]