Publicerat 24 juni, 2021

Corem kontrollerar 95,0 procent av aktierna i Klövern, förlänger accepttid i bud till 18 augusti

Fastighetsbolaget Corem kontrollerar aktier motsvarande 95,0 procent av kapitalet och 94,5 procent av rösterna i branschkollegan Klövern. Det framgår av ett pressmeddelande.

Corem lade den 29 mars ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Klövern. Corem meddelade den 15 juni att wrbjudandet förklarades ovillkorat samt att acceptperioden förlängdes. Den förlängda acceptperioden för erbjudandet löpte ut den 23 juni.

Corem förlänger acceptperioden för erbjudandet till den 18 augusti för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet. Corem avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Klövern.

Vidare avser Corem begära att Klövern ansöker om att avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Klöverns aktier på Nasdaq Stockholm kommer offentliggöras av Klövern efter att det fastställts av Nasdaq Stockholm.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]