Publicerat 19 april, 2021

Corem justerat utbytesrelationerna i budet på Klövern, bjuder lika mycket för A- och B-aktier

Fastighetsbolaget Corem Property justerar utbytesrelationerna i det tidigare aviserade uppköpsbudet på Klövern, enligt ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Corem den 29 mars lade ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i branschkollegan Klövern, mot betalning av aktier i Corem.

Erbjudandet motsvarande ett värde på 16,50 kronor per stamaktie och 323 kronor per preferensaktier i Klövern, baserat på stängningskurserna i bägge bolagen den 26 mars.

Corem bjöd 0,88 nyemitterade A-aktier i Corem för varje A-aktie i Klövern, 0,86 nyemitterade B-stamaktier i Corem för varje B-aktie i Klövern och 1,12 D-aktier för varje prefensaktie i Klövern, alternativt en nyemitterad preferensaktie i Corem för varje preferensaktie i Klövern.

Efter hemställan från Klövern har Aktiemarknadsnämnden i sitt uttalande uttalat att Corem, för att följa Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, måste justera erbjudandet så att det utgår från att värdet på Corems aktie med högt röstvärde är detsamma som värdet på Corems aktie med lågt röstvärde. Med hänsyn till att erbjudandet är lämnat innebär detta att vederlaget avseende Klöverns B-aktier måste höjas till samma antal aktier som erbjuds A-aktieägarna.

Corem har därför beslutat att justera erbjudandet till 0,88 nyemitterade A-aktier i Corem för varje A-aktie i Klövern och 0,88 nyemitterade B-stamaktier i Corem för varje B-aktie i Klövern.

Uppköpsbudet är efter justeringen värt 19,78 miljarder kronor, jämfört med tidigare 19,48 miljarder kronor. Värdet per B-aktie i Klövern uppgår till 16,90 kronor, jämfört med tidigare värde motsvarande 16,51 kronor per B-aktie i Klövern, baserat på stängningskurserna för respektive bolags B-aktier den 26 mars.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]