Publicerat 25 augusti, 2022

Corem har avslutat tvångsinlösen av gamla Klövern

Fastighetsbolaget Corem Property har slutfört den tvångsinlösen av tidigare börsnoterade fastighetsbolaget Klövern, som nu heter Corem Kelly. Tvångsinlösen påkallades den 1 juli 2021 och är nu klar. Skiljedom meddelades den 7 juni 2022. Skiljedomen har vunnit laga kraft. Det framgår av ett pressmeddelande.

Skiljenämnden har fastställt lösenbeloppen, jämte ränta, om
* 18,20 kronor och 0,51 kronor i ränta för varje A-aktie
* 18,42 kronor och 0,51 kronor i ränta för varje B-aktie
* 325,72 kronor och 9,06 kronor i ränta för varje preferensaktie

Totalt omfattas 13,16 miljoner aktier, innebärande att ett lösenbelopp om 456 miljoner kronor kommer att betalas ut. Överföringen av minoritetsaktieägarnas aktier och utbetalning till minoritetsaktieägarna kommer att ske den 6 september genom Euroclears försorg.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]