Publicerat 15 juni, 2021

Corem fullföljer budet på Klövern, kontrollerar 89,1 procent av aktierna och förlänger accepttiden

Fastighetsbolaget Corem fullföljer uppköpsbudet på samtliga aktier i branschkollegan Klövern.
Samtliga villkor för erbjudandet är uppfyllda eller har frånfallits. Anmälningstiden i erbjudandet löpte ut den 11 juni. Corem kontrollerar nu 89,1 procent av kapitalet och 90,8 procent av rösterna i Klövern. Det framgår av ett pressmeddelande.

Corem förlänger acceptperioden för erbjudandet till den 23 juni klockan 15.00 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 17 juni. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas kunna påbörjas omkring den 30 juni. Corem kan komma att förvärva aktier i Klövern på marknaden under den förlängda acceptperioden.

Corem avser om bolaget uppnår ett ägande på mer än 90 procent påkalla tvångsinlösen av resterande aktier och verka för att Klöverns aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm. Aktieägare som har accepterat erbjudandet har nu inte rätt att återkalla sina accepter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]