Corem har avtalat om förvärv av Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter med en total uthyrbar area om drygt 168 500 kvadratmeter. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag.
Publicerat 16 mars, 2016

Corem förvärvar Estancia för 1,3 miljarder

Corem har avtalat om förvärv av Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter med en total uthyrbar area om drygt 168 500 kvadratmeter. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag.

Utöver portföljen ingår även ett bolag som äger fastigheten Lund Lyckebacken 5, vilket kommer att avyttras mot revers om 238 miljoner kronor till ett bolag ägt av de nuvarande ägarna av Estancia Logistik direkt efter Corems tillträde. Denna fastighets avtalade fastighetsvärde uppgår till 470 miljoner kronor och avyttras utan resultatpåverkan för Corem.

[ Annons ]

Fastigheterna är i huvudsak belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping och utgörs till största del av lager- och logistikfastigheter.

Fastigheterna är uthyrda till 86 procent och har ett totalt hyresvärde om 129 miljoner kronor och en genomsnittlig återstående kontraktstid om 4,9 år. Största hyresgäster är Bring, Axfood, Ingram Micro, Pon Equipment samt DHL. Totalt sett tillförs Corem fler än 100 nya hyresgäster.

Corems totala uthyrbara area uppgår efter planerat tillträde den 1 juni 2016 till cirka 1 200 tkvm.

– Genom förvärvet tillförs Corem över 100 nya hyresgäster, varefter bolagets totala antal hyresgäster närmar sig 700 stycken och Corems intäktsbas diversifieras ytterligare. Förvärvet ökar Corems uthyrbara area och fastighetsvärde med cirka 17 procent. Genom denna affär förstärker och kompletterar vi vår position i samtliga regioner, säger Eva Landén, vd på Corem i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]