Publicerat 22 september, 2022

Corem avser emittera gröna obligationer och återköpa befintliga obligationer

Fastighetsbolaget Corem Property har givit Nordea Bank och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda obligationer i svenska kronor med en med en förväntad löptid om tre år. En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Corem erbjuder i samband med detta återköp av utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta. Det handlar om obligationer dels med förfall den 27 februari 2023 med utestående volym på 483,75 miljoner kronor och dels med förfall den 5 juni 2023 med utestående volym på 700 miljoner kronor. Corem erbjuder återköp till en kurs på 100,6 procent respektive 101,0 procent av nominellt belopp på dessa respektive obligationer.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]