Rickard Ohlsson besöker Herrgården.
Publicerat 15 april, 2016

Contentus förlorade i Hovrätten

Hovrätten ändrar inte Hyresnämndens beslut gällande hyresnivåerna för Contentus nyrenoverade lägenheter. En dom som signalerar att det inte lönar sig att investera i upprustning av miljonprogrammen, menar Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna Syd.

Rickard Ohlsson, vd för Fastighetsbolaget Contentus, är av uppenbara skäl missnöjd med dagens besked i Hovrätten. Ett beslut han menar kommer få till följd att privata fastighetsägare inte vågar investera i att lyfta miljonprogramsområden.

[ Annons ]

– Att känna sig trygg att kalkylen håller är nämligen helt avgörande, säger Rickard Ohlsson.

Fastighetsbolaget Contentus gjorde en omfattande renovering av sin fastighet i Herrgården i Rosengård 2012. Innan renoveringen gjorde Contentus och Hyresgästföreningen en överenskommelse om hyresnivå för tre lägenheter. Denna låg till grund för Contentus investeringsbedömning.

– Vår renovering handlade inte om att lappa och laga, utan om stora investeringar. Vi har satsat cirka 600 000 kronor per lägenhet för att lyfta standarden på området. Det handlar om nya kök, nya badrum, nya ytskikt och en uppgradering av gemensamma ytor, säger Rickard Ohlsson.

Men när renoveringen var färdig backade Hyresgästföreningen ur. Ärendet hänsköts till Hyresnämnden. Contentus överklagade sedan Hyresnämndens beslut till Hovrätten. Idag meddelade Hovrätten att de inte ändrar Hyresnämndens beslut.

– Hovrättens beslut sänder signalen att det inte lönar sig att investera i upprustning av miljonprogrammen. Contentus har gjort en renovering som både höjer standarden i fastigheten och statusen i området. Det är olyckligt om fastighetsföretag inte kan utveckla sina fastigheter och genom det stärka miljonprogrammens status. Om fastighetsägare tvingas att enbart lappa och laga, för att kalkylen inte går ihop, vad händer då med dessa områden på sikt, säger Susanne Rikardsson vd Fastighetsägarna Syd som företrätt Contentus i prövningen.

Hon menar att beslut är principiellt viktig för hur miljonprogrammen kan renoveras framöver.

– Det här beslutet visar också på de tillkortakommanden som finns i vårt hårt reglerade hyressättningssystem, där det inte finns utrymme att göra genomgripande renoveringar i fastigheter och områden som är i stort behov av det, säger Susanne Rikardsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]