Publicerat 13 april, 2022

Compare-IT föreslår namnbyte till Ourliving

Aktieägarna i teknikbolaget Compare-IT kallas till årsstämma den 11 maj i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av Nicola Dolovski som styrelseledamot. Nicola Dolovski var tidigare försäljningschef på Parkster och arbetar nu som på Safeture som Commercial Director.

Omval föreslås av styrelseordförande Leif Liljebrunn och styrelseledamöterna Jeanette Andersson, Tord Olsson och Torbjörn Sahlén.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande högst 9,0 miljoner nya aktier.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att bolaget byter namn från Compare-IT till Ourliving. Compare-IT förvärvade under slutet av 2021 bolaget Ourliving.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]