– Marknaden förväntar sig ytterligare nerskrivningar, säger John Petersson, t.f analyschef Colliiers.
Publicerat 28 februari, 2024

Colliers: Bostadsbolagen hämtar sig nästa år

Under 2025 har bostadsbolagen lagt om sina lån och lämnat lågräntemiljön. Men högre hyror kan trots det ge bättre driftnetto.

Tiden med låga räntor börjar närma sig sitt slut för fastighetsbolagen. I år kommer de noterade bostadsbolagen ha förfall i snitt 30 procent av sina skulder och för fastighetssektorn i stort rör det sig om 20 procent av lånen som ska omförhandlas till avsevärt högre räntor. Det enligt beräkningar av rådgivningsföretaget Colliers.

De noterade bostadsbolagen har till största del banklån, över 90 procent för merparten, och inte samma exponering mot obligationsmarknaden, som under de senaste åren medfört orosmoment för bolag med hög exponering. Bostadsbolagen har en hög andel räntesäkrade lån och tämligen lång räntebindningstid, i snitt 2,6 år. Först 2025–2026 kommer en större del av sektorn att ha lämnat lågräntemiljö, och då kanske för gott.

[ Annons ]

John Petersson, t.f. analyschef på Colliers, bedömer att bostadsbolagen, trots högre räntekostnader, har en bra position de kommande åren.

– Vi ser att en del hyreshöjningar som nu är avtalade landat på runt 5 procent i år och strax under 5 procent för 2025. Det ger en potential för att hyresökningarna de närmaste åren kommer vara högre än inflationen, vilket ger ett bättre driftnetto som gynnar bolagen, säger John Petersson.

Den ljusare marknaden för bostäder har redan under 2023 avspeglats i större intresse på transaktionsmarknaden och den trenden kommer att stärkas menar många analytiker.

– Sedan är den stora frågan till vilka priser. Ser vi till hur bostadsbolagen värderas på börsen så förväntar sig marknaden ytterligare nerskrivningar till följd av rådande substansrabatt, säger John Petersson.

Många bedömare räknar med fortsatta nedskrivningar av värden och att bolag som får högre lånekostnader kan behöva sälja av bestånd och ta in kapital.

Bostadsbolagen har för hög värdering

BolagP/NAV
K-Fastigheter  0,90x
Wallenstam     0,88x
Heba  0,74x
Balder 0,73x
KlaraBo          0,51x
Trianon          0,45x
K2A      0,39x
John Mattson  0,37x
P/Nav visar bolagets tillgångar (fastigheter) per aktie i förhållande till aktiens pris. Är aktien billigare än nyckeltalet uppstår substansrabatt vilket alla noterade bostadsbolag visar. Talet 1 innebär att börsen och värdering av tillgångar är i balans. Källa: Newsec

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]