Civilutskottet vill främja bokaler, en samlokalisering av bostad och lokal för en näringsidkare i samma byggnad.
Publicerat 14 mars, 2014

Civilutskottet vill ha bokaler

Civilutskottet vill främja bokaler, en samlokalisering av bostad och lokal för en näringsidkare i samma byggnad.

I miljonprogrammets bostadsområden finns nästan bara bostäder och ett fåtal butiker och arbetsplatser konstaterar civilutskottet. Utskottet vill främja bokaler, en samlokalisering av bostad och lokal, för en näringsidkare i samma byggnad. Exempelvis butiker eller hantverkslokaler som är kopplade till bostäder för lokalernas innehavare. Fler verksamheter kan bidra till en positiv utveckling och ökad trygghet, menar utskottet.

[ Annons ]

Utskott anser att berörda myndigheter ska få i uppdrag att se över möjligheterna att underlätta lösningar där flera funktioner blandas i en byggnad.

Vidare är civilutskottet kritiska till regeringens hantering av reformbehovet av plan- och byggnadslagen och menar att den hittills verkar ha lett till en ”splittrad och delvis forcerad beredning”. De anser att lagen behöver moderniseras, förenklas och förtydligas än mer och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]