[ Annons ]

Privat initiativrätt till detaljplan, minskad bygglovsavgift, förändrade riktvärden för trafikbuller och en översyn av tillgänglighetskraven för studentbostäder. Civilutskottet vill att riksdagen ger regeringen fyra uppdrag inom planering och byggande.
Publicerat 23 april, 2015

Civilutskottet vill ändra bullerregler

Privat initiativrätt till detaljplan, minskad bygglovsavgift, förändrade riktvärden för trafikbuller och en översyn av tillgänglighetskraven för studentbostäder. Civilutskottet vill att riksdagen ger regeringen fyra uppdrag inom planering och byggande.

På onsdag nästa vecka blir nog riksdagsdebatten livlig. Då ska det betänkande som civilutskottet under torsdagen publicerade diskuteras. De föreslår att riksdagen ger regeringen fyra uppdrag inom planering och byggande. Men samtidigt har samtliga socialdemokraterna och miljöpartisterna i utskottet reserverat sig mot samtliga förslag, och sverigedemokraterna mot ett av förslagen.

[ Annons ]

Civilutskottet föreslår bland annat att regeringen bör införa privat initiativrätt till detaljplanläggningen. Ett initiativ som Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige tycker är intressant.
– Det är positivt att civilutskottet lyfter denna fråga som vi på Fastighetsägarna drivit under en tid. Här är Norge en förebild, och färska positiva exempel finns även från Sverige där kommuner låter privata företag ta fram detaljplaner och exploateringsavtal.
Utskottet föreslår också minskad bygglovsavgift, förändrade riktvärden för trafikbuller och en översyn av tillgänglighetskraven för studentbostäder. När det gäller bullerreglerna vill civilutskottet att förordningen ändras för att underlätta bostadsbyggande i närheten av vägar och spårtrafik. Utskottet anser att reglerna ska ändras så att de hamnar i linje med förra regeringens förslag. Det innebär att huvudnivån för riktvärdet höjs från 55 till 60 decibel och att den särskilda regeln om bostäder på högst 35 kvadratmeter kan slopas. En ändring som Rikard Silverfur håller med om.
– De nya riktvärdena som regeringen nyss beslutade var ett steg i rätt riktning men det är inte tillräckligt. En höjning av de generella riktvärdena är ett större steg mot ett generellt ökat bostadsbyggande.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]