Publicerat 11 mars, 2021

Cibus valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i fastighetsbolaget Cibus kallar till årsstämma torsdagen den 15 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 0,94 euro per aktie, fördelat på utbetalningar månadsvis med ett belopp på varierande 0,07 eller 0,08 euro per aktie.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Jonas Ahlblad och Stefan Gattberg samt nyval av Victoria Skoglund som styrelseledamot. Johanna Skogestig har avböjt omval. Omval föreslås av Patrick Gylling som styrelseordförande.

Victoria Skoglund är advokat och delägare på Kanter Advokatbyrå i Stockholm.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 4,0 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett teckningsoptionsprogram på 120 000 teckningsoptioner som riktar sig till tre personer i ledningsgruppen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]