Publicerat 15 maj, 2020

Cibus redovisar minskande förvaltningsresultat under första kvartalet

Fastighetsbolaget Cibus redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet.

Cibus hyresintäkter uppgick till 14,0 miljoner euro under första kvartalet (12,7), en ökning med 10,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 13,0 miljoner euro (12,1), en ökning med 7,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6,8 miljoner euro (7,6), en minskning med 10,5 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 7,1 miljoner euro (8,9), en minskning med 20,2 procent mot föregående år.

I periodens resultat ingår även en valutakursförlust om -0,858 miljoner euro (0).

Resultat per aktie hamnade på 0,20 euro (0,29), vilket innebär en minskning med 31,0 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 11,6 euro (11,20).

"Coronaviruset har under kvartalet inte haft någon negativ resultatpåverkan på Cibus verksamhet. Cirka 90 procent av våra intäkter kommer från de största dagligvarukedjorna i Norden. Dessa har under pandemin lyckats att förse människor med de livsmedel de behöver. I oroliga tider behövs livsmedelsbutiken mer än någonsin", skriver bolaget i rapporten.

Cibus, MEURQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter14,012,710,2%
Driftöverskott13,012,17,4%
Förvaltningsresultat6,87,6-10,5%
Nettoresultat7,18,9-20,2%
Resultat per aktie, EUR0,200,29-31,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, EUR11,611,203,6%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]